Norsk folkemusikk

Hva er folkemusikk?

Folkemusikken er den tradisjonelle musikken i Norge. Den utviklet seg ute blant vanlige folk, og stammer ikke fra kjente komponister og låtskrivere. Som oftest ble ikke musikken skrevet ned, den ble formidlet fra én musiker til en annen nedover generasjonene og ble ikke samlet før på 1800- og 1900-tallet. Folkemusikken har sitt utspring i bondesamfunnet, mens borgerne i norske byer gjerne hørte på det vi i dag omtaler som klassisk musikk, skrevet av internasjonale komponister.

Innenfor bondesamfunnet spilte musikerne opp til fest, men det var også musikk til arbeidet. Mange av instrumentene og slåttene fulgte årstidene og jordbrukskalenderen. Andre kunne man spille hele året. Seljefløyte er et eksempel på et instrument som bare kunne lages om våren og spille i et par uker før den tørket ut. Den var nemlig laget av barken på seljetreet, eller noen ganger andre tresorter som rogn og or.

Folkemusikken var forankret i bondesamfunnets kultur også ellers, i den forstand at den var knyttet til bondekulturens fortellinger, sagn, levemåter og ritualer. Noen slåtter ble for eksempel spilt når man håpet å slutte fred mellom enkeltpersoner eller slekter som ble uenige, mens andre ble spilt når man hadde gitt opp og vold var det eneste mulige utfallet.

Fela – det mest tradisjonsrike instrumentet i Norge

Folkemusikken lever videre i dag. I Agder er for eksempel Setesdal Spellemannslag blant de ledende aktørene i landsdelen. De spiller felemusikk og tar vare på den gamle kulturarven.

Generelt var fela det viktigste instrumentet i Norge. Vil du være med å bære denne viktige kulturarven videre, kan med andre ord fele være riktig instrument for deg. Fela ble blant folket brukt til å spille opp til dans, den var ikke et konsertinstrument slik som en fiolin var. Generelt var det å spille opp dans den viktigste funksjonen til felespillerne.

Blant felene må vi skille mellom vanlig fele og hardingfele. Feleslåttene var som regel enklere og mer fast strukturerte enn hardingfeleslåttene, som ga større rom for kreativitet. I dag er hardingfela også tidvis brukt i orkestermusikk, mens standard fele blir brukt mye til å spille country og rock som er inspirert av folkemusikken.